Nie ma wymiaru, którego szukasz? Napisz do nas, wycenimy dla Ciebie indywidualną zmianę >>> biuro@visby.pl

Kupujesz Visby - sadzisz drzewo

 

Nasza filozofia

Drewno jest dla nas synonimem doskonałości natury, naszej pasji do pracy, możliwości ciągłego rozwoju i odnawialności.
To dzięki niemu możemy tworzyć uczciwe, wysokiej jakości produkty z drewna i dzielić się nimi z Wami.

 

 

Ekologia to świadomy wybór i przemyślana postawa

Dlatego od początku naszej działalności kierujemy się standardami zrównoważonej gospodarki leśnej.
Nasze drewno zostało legalnie pozyskane z polskich obszarów kontrolowanych, gdzie najważniejsza jest równowaga ekologiczna. Ponadto maksymalizujemy stosowanie przyjaznych dla środowiska wysokiej jakości lakierów wodnych, które spełniają wszelkie normy ekologiczne. Stosowanie wodnych produktów lakierniczych znacząco ogranicza emisję LZO (lotnych związków organicznych, które są  substancjami toksycznymi) oraz czyni środowisko pracy bardziej przyjaznym zdrowiu.

 

  

Visby wspólnie z Wami chce utrzymywać naturalną równowagę - sadząc kolejne drzewa!

JEDEN ZAKUP TO JEDNO DRZEWO WIĘCEJ W PARKU NARODOWYM GÓR STOŁOWYCH

 

 

Współpracujemy z FUNDACJĄ AERIS FUTURO, która prowadzi statutową działalność ekologiczną,
a w szczególności Program CZAS NA LAS polegający na sadzeniu drzew
w celu neutralizacji dwutlenku węgla,
wpisujący się w ogólnoświatową strategię przeciwdziałania zmianom klimatu i zwiększania lesistości.

30 października 2020 posadziliśmy już 1000 sadzonek jodły

w Parku Narodowym Gór Stołowych!

ZOBACZ FILM :)

 

ARTYKUŁ - FOTORELACJA

 

W wyniku działania antropogenicznego oraz niesprzyjających warunków środowiska w XIX i XX wieku drastycznie spadł udział jodły pospolitej w lasach Parku – w roku 1998 wynosił 0,1% (a powinien około 20%). Uniemożliwia to jej naturalne odnowienie
i odbudowę zasobów. Niemożliwe jest bez ingerencji człowieka przywrócenie zdegradowanym siedliskom ich naturalnego charakteru, szczególnie w drzewostanach, gdzie dynamika odnowienia świerkowego jest bardzo duża. Dlatego też, przebudowanie zniekształconych siedlisk możliwe jest jedynie przy czynnym udziale człowieka.

Wspierajmy ekosystem dziedzictwa kulturowego Gór Stołowych z myślą o przyszłych pokoleniach!

 

Wystarczą 4 KROKI

 

Las to tlen a tlen to życie. Codziennie przez nasze płuca przepływa od 60 do ponad 200 g tlenu.

Jeden hektar lasu w ciągu 24 godzin wytwarza około 700 kilogramów tlenu. Zaspokaja to dobowe zapotrzebowanie 2500 osób.

Jedno dorosłe drzewo może wytranspirować latem do 450 l wody dziennie. Taki efekt daje 5 dużych klimatyzatorów działających 20 godzin na dobę i obniżających temperaturę otoczenia o 3-7 °C.

Drzewa są swoistym filtrem, doskonale pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, takie jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie (ołów, kadm, miedź, cynk).

W leśnym powietrzu jest do 70 razy mniej chorobotwórczych zarazków niż w powietrzu miast i do 1000 razy mniej substancji szkodliwych dla zdrowia niż w pobliżu aglomeracji przemysłowych.

Lasy chronią nie tylko klimat, lecz także glebę, wody powierzchniowe i podziemne, zapobiegając erozji, wyjaławianiu ziemi, osuwiskom, lawinom.

Ekosystemy leśne Polski są potężnymi sojusznikami w walce z globalnymi zmianami klimatycznymi, gdyż pełnią rolę pochłaniaczy dwutlenku węgla, wpływając na stabilność klimatu.

pixel